eRko

vedúca: Ľudmila Vdovjaková

Miništranti

Fb Miništranti – Farnosť Rakúsy

Ružencové bratstvo

info na obecnej stránke je asi OK